beeldende therapie, wat is het?

In beeldende of creatieve therapie staan “handelen” en “beleving” centraal. Met deze vorm van therapie werken we op een concrete manier om een (symbolische) stem te geven aan wat in je leeft om een proces van verandering in het leven op gang te brengen.

Het is een vorm van therapie die helpt bij het creëren en uiten van pijnlijke ervaringen, verliezen, trauma’s, verlies van zelfvertrouwen en moeilijke emoties, maar ook verlangens, dromen, plannen voor de toekomst… Door te creëren met de handen en het lichaam, (her)creëren we onszelf.

Beeldende therapie is een vorm van therapie op zich, maar is ook bruikbaar naast andere vormen van therapie, zoals psychotherapie. Het kan individueel maar ook in groep.