Creatief in een schrift & meer

Voor professionals

Het Creatieve Dagboek is een tool die ingezet kan worden op vele vlakken. Zo werd het al gebruikt in gevangenissen voor het begeleiden van gedetineerden. Het wordt gebruikt in therapiesessies individueel of in groepstherapie. Ook in scholen heeft het zijn succes: zowel in klassen als bij zorgleerkrachten om leerlingen individueel te begeleiden. Tenslotte werd het nog gebruikt op afdelingen psychiatrie, afdelingen oncologie en in rusthuizen.

Het Creatieve Dagboek kan dus op allerlei vlak ingezet worden alsook bij een heel breed publiek van allerlei leeftijden. Zowel groepen als individuen krijgen de kans om een tool te leren dat hen zelfstandiger maakt bij hun processen waar ze doorgaan.

Deze 12-daagse cursus wil professionals de kans bieden om deze tool (en meer) te leren kennen om daarna te gebruiken in hun dagelijkse prakijk. Met professionals worden mensen bedoeld die in het werkveld staan en die groepen of personen begeleiden in hun sociaal-emotioneel welzijn. Dat kunnen dus psychotherapeuten zijn, psychologen, coachen, ergotherapeuten, pedagogen, (zorg)leerkrachten, ondersteuners, …

Gedurende 12 volle dagen leer je als professional de tool van binnen en van buiten kennen. Je leert hem eerst voor jezelf te doorgronden waarna we overgaan naar het ‘leren gebruiken met de ander’. Je krijgt niet alleen oefenmogelijkheden, maar ook tips van iemand die er al jaren mee aan de slag is. Bovendien wordt er in de groep ook samen nagedacht over mogelijke struikelblokken die je tegenkomt op je oefenmomenten. We bekijken hoe je het Creatieve Dagboek in groep kan gebruiken, maar ook individueel en waarop je allemaal moet letten.

PRAKTISCH

12 dagen lang, verspreid over een schooljaar, gaan we in een groep samen aan de slag.

We starten met een aantal dagen waar we de tool doorgronden, het materiaal en enkele technieken leren kennen en wat in onszelf wroeten aan de hand van bepaalde thema’s. Daarna stappen we over tot het omzetten naar de professionele praktijk: hoe kan je de creatieve technieken inzetten in jouw werkdomein. Omdat er met een kleine groep gewerkt wordt, kan er ingegaan worden op elke situatie afzonderlijk. Er worden oefenmomenten ingepland en aan intervisie gedaan. Samen is het gemakkelijker om inspiratie en oplossingen te vinden.

Buiten die van het Creatieve Dagboek wordt er nog gewerkt met andere technieken die verrassend sterk kunnen bijdragen tot het stimuleren van de creativiteit en de persoonlijke groei. Want een verhoogde creativiteit stimuleert een verhoogde levensvreugde. Tegen het einde van deze cursus gaan we dus buiten de lijntjes kleuren, of noem het buiten het schrift.

Laat je verrassen door een cursus die meer is dan alleen maar een schrift en die voor een boeiende transformatie kan zorgen voor jezelf en voor diegenen die jij ermee kan begeleiden.  

Kijk op de kalender wanneer de vorming georganiseerd wordt.

Zit hij er niet tussen, maar heb je interesse? Stuur dan zeker een mailtje.

Wil je hem graag in jouw buurt organiseren? Neem contact op voor meer informatie.