Creatieve Therapie AMC

De methode AMC© (Analyse des Mythes Corporels), wat in het Nederlands vertaald kan worden als “de analyse van belichaamde mythes” (eigen vertaling), is een vorm van creatieve therapie van de grondlegster Csilla Kemenczei, psychologe, Jungiaanse psycho-analyste en creatief therapeut.

AMC© is niet zomaar wat knutselen en luisteren naar sprookjes. Het is voor een groot deel gebaseerd op de theorieën van Carl Jung (psycho-analyse), maar ook op een nieuwe kunststroming die “Art Intime” of “Intieme kunst” heet. Intieme kunst is een kunststroming waar de kracht van de kunstwerken ontstaat vanuit een emotionele intensiteit, vanuit een spanningsveld tussen dat wat beleefd werd en de zingeving die het krijgt in de materie … en dus niet vanuit een rationeel weten of vanuit een kunsttechniek. Kunstige vaardigheden zijn dus helemaal niet nodig om AMC© te volgen. Wel het verlangen om een beleving in materie en symboliek om te zetten.

AMC© als methode is een vorm van creatieve therapie die, om het onbewuste te kunnen aanraken, de klassieke principes van de Jungiaanse psycho-analyse gaat gebruiken op het niveau van het lichaam en van de symbolische afbeelding. Jung maakte veel gebruik van een methode die ‘vrije associatie’ heet. AMC© gaat dit vervangen door de vrije expressie met beeldende technieken.

Concreet wil dit zeggen dat AMC© gebruik maakt van sprookjes en mythes omdat deze een essentiële rol spelen in het verwerken van de levenservaringen van het individu. In sprookjes en mythes kan je je eigen beleving en je eigen gevoelens herkennen. Sprookjes en mythes kunnen je eigen ervaringen verklaren, vergroten, veralgemenen en toetsen.

AMC© begeleidt het transformatieproces met het ‘imaginaire’ (Henri Corbin & Pierre Solié) en wil een transmutatie toestaan van een ‘instinctieve beleving’ (vaak verbonden met een traumatische ervaring) naar een ‘zinvolle beleving’ om de persoon naar sublimatie of veerkracht te brengen. AMC© stimuleert dus een een vorm van integreren en een heling. Het is een beleving die dicht bij een ‘initiatie-proces’ staat, waardoor de beleving ten volle wordt ‘geïncarneerd’. Het creëren wordt dan een beweging om zingeving te vinden in een levenservaring.

AMC© gebruikt ook nog enkele complementaire technieken: zandbak-therapie, mythe-analyse, masker-therapie, Laban-dans-therapie en de psychomagie van Jodorowsky. Deze laatste bevestigt de helende kracht van imaginatie en de link tussen imaginatie en creatie. Jodorowsky was iemand die schreef over het belang van de poëtische handeling, de theatrale handeling, onze dromen en de “magische” of symbolische handeling. De psychomagie heeft als doel om elke bewustwording in het lichaam te verankeren dankzij rituele handelingen. 

Hoewel AMC© niet volledig de manier van therapeutisch handelen van Jodorowsky goedkeurt en gebruikt, hebben beide methoden toch één fundamentele gelijkenis: de knopen in het onbewuste ontwarren om de authenticiteit van het individu te doen ontwaken en te doen groeien. Een proces dat Jung ‘de integratie van het Zelf’ noemde.

Je zou denken dat ‘knutselen’ of ‘sprookjes’ gelijk staan aan kinderen, maar integendeel. Deze methode is evengoed voor volwassenen die de wereld van verhaal en symboliek willen gebruiken om naar zichzelf te kijken, hun leven te begrijpen, zingeving te brengen in ervaringen, om iets uit hun leven te veranderen/te transformeren, om iets uit hun leven kracht bij te brengen, om vorm te geven aan hun authentieke IK… De sprookjes worden dus niet gewoon gelezen, ze worden beleefd en gebruikt om je eigen verhaal te verankeren en een plaats te geven.

Kennismakingsgesprek: 50 euro/sessie (60 min)

Individuele sessie Creatieve Therapie: 75 euro/sessie (90 min)

Alle sessies gaan door in de praktijk: Bergstraat 12, 1755 Oetingen

Afspraken die minder dan 24u op voorhand worden geannuleerd, worden aangerekend.

Betalen kan voorlopig enkel cash.