Stage AMC © – Yggdrasil, levensboom en kosmos.

Of het verhaal van vallen en opstaan, van de Apocalypse doorstaan om daarna weer herboren te worden. 

Het Archetype van de boom, het Archetype van de Apocalypse en de mythe van Vernieuwing

Thema

De Yggdrasil is de grote levensboom uit de Noorse mythologie. Het is de boom die recht bleef staan ondanks de Ragnarok, de grote Apocalyptische oorlog tussen de Goden. Het leven is een aan elkaar rijgen van Apocalypsen: momenten waarop al het gekende lijkt te verdwijnen en het nieuwe ontstaat. Waarbij we, ondanks de pijn, recht blijven staan, net zoals de Yggdrasil.

Er zijn momenten in het leven waarbij we door elkaar geschud worden, of plots een ontwaken ervaren, een inzicht dat het anders moet. Dat heet een Apocalypse in archetypische taal. Een moment van helder inzicht of verandering. Het lijkt vaak op een soort ontwaken. Soms wordt het ervaren als een bevrijding, soms als een pijnlijke weg naar iets anders. Denk maar aan momenten waarop je plots een inzicht kreeg over je relatie of je job, waarna een heel veranderingsproces in gang werd gezet. Denk ook aan een conflict waar je recent mee te maken had en dat heel je leven op zijn kop heeft gezet. Of denk aan de actualiteit waarbij heel de maatschappij werd meegenomen in een verhaal dat we nog nooit eerder hadden meegemaakt. Een verhaal dat ons doen nadenken heeft over waarden en normen en ons heeft doen stilstaan bij wat belangrijk is in het leven.

Soms hebben we niet echt zo’n verhaal, maar hebben we wel nood aan het kiezen voor iets anders en ergens een streep onder te zetten. Zo’n beslissingen kunnen ook een Apocalypse met zich meebrengen.

Heb je zelf het gevoel even een punt achter iets te moeten zetten? Heb je het gevoel doorheen geschud te zijn door het leven of de actualiteit? Heb je nood aan vernieuwing en het kijken naar dat wat komt? Dan is dit verhaal iets voor jou. 

Samen ontdekken we het verhaal van de Yggdrasil, de grote levensboom die ook een weergave is van de kosmos, volgens de oude Noren.  Welke symboliek schuilt hier achter? Wat vertellen historische teksten hierover en hoe zit dat dan met Runen?

Gedurende de drie dagen van deze stage, door middel van creatief-therapeutisch en psycho-lichamelijk werk, zullen we verschillende thema’s van het archetype van de “Boom”, maar ook dat van de “Apocalypse” uitpluizen.

Wat overlopen we tijdens deze drie dagen?

  • De geschiedenis van de mythe en de Noorse context waarin hij is ontstaan.
  • De Yggdrasil in mijn lichaam.
  • De boom, een oeroud Archetype: contact maken met bomen, ‘bosbaden’ leren kennen
  • Het verloop van een Apocalypse: waar moet ik door om tot bij het nieuwe te komen.
  • De Runen en hun betekenissen.
  • Op een creatieve manier stem geven aan de Yggdrasil in mij, aan de zaadjes die ik wil planten voor mezelf en mijn toekomst, aan verlangens voor het vervolg van mijn leven…
  • Wie was ik? Wie ben ik? Wie wil ik zijn? Maar ook: wat was er? Wat is er nu? En wat komt er?

Praktisch

3 dagen voor jezelf : 24 tot en met 26 augustus 2022 

elke dag van 9u30 tot 16u30

kleine groep: maximum 8 deelnemers

Waar? Bergstraat 12, 1755 Oetingen

Voor logeren kan je terecht bij verschillende B&B’s in de omstreken van Gooik of in de nabijgelegen steden zoals Edingen, Ninove, Halle en Geraardsbergen.

Prijs voor de stage: 360 euro, creatief materiaal, snacks, drank en lichte middaglunch (brood, soep en/of kaas) inbegrepen. (te betalen in één keer of in drie keer)

De zomerstage is VOLZET.

Wil je toch nog graag deelnemen en wil je graag op een reservelijst staan? Stuur dan een mailtje naar sarah.benjamin.timmermans@gmail.com.

Zodra iemand zijn/haar stageplek annuleert, krijg jij een plekje.

Werken met een mythe …

Met verhalen en mythen benaderen we de kernsymbolen van het menselijk leven. Deze verhalen lijken in een verre imaginaire wereld ontstaan, maar draaien eigenlijk om concrete ervaringen in het leven van een individu.
We herkennen in de vertelling van sprookjes en mythes onze eigen belevenissen en persoonlijke gevoelens. Hun relaas helpt ons eigen ervaringen verklaren en onze gevoelens tot uiting te brengen. We kunnen ons leven aftoetsen aan mythes en sprookjes.
Door de “Collectieve mythen”, die in deze verhalen tot uiting komen, te begrijpen, krijgen we toegang tot een dieper en authentiek begrip van onze “Persoonlijke mythen”.

Creatieve therapie AMC© is de werkwijze voor deze driedaagse.

De lesgeefster voor de Mythe van Taliesin

Creatief Therapeut (Balans & Institut CG Jung Athanor)

Psycholoog (VUB, Brussel)

Psychotherapeut i.o. (Focus on Emotion)

Het is bij het ontmoeten van de AMC© methode dat ze haar volle creatieve kracht heeft voelen ontwikkelen die eigenlijk altijd al in haar aanwezig was. Creatief therapeut en schrijfster van het boek ‘Het Creatieve Dagboek, ontmoet jezelf in woord en beeld’, wordt Sarah regelmatig gevraagd om workshops aan groepen te geven, naast haar privépraktijk als gesprekstherapeut en creatief therapeut.

Het is door de theorieën van C.G. Jung en de analytische psychologie te ontdekken dat voor haar alle puzzelstukjes zijn samengevallen. Sindsdien leeft ze een leven samen met mythes, sprookjes, legendes, symbolen, archetypen, dromen en rituelen. Haar passie voor Keltische en Noorse mythologie, voor sprookjes en legendes kent geen grenzen, maar evenzeer haar interesse in klei, verf en papier. Ze blijft op zoek naar de ‘waarom’ der dingen en naar de betovering in het leven en ze toetst de werkelijkheid af aan de ‘Andere Wereld’, die waar soms enkel beelden of gewaarwordingen voor bestaan.