Stage AMC © – De Mythe van Gwion Bach & Taliesin.

Of de zoektocht naar diepe wijsheid, speelse creativiteit en poëzie in het leven. 

Het Archetype van het innerlijke, speelse kind en de wijze volwassene binnen een persoonlijk groeiproces.

Thema

Elk kind schept door geboorte een Nieuwe Wereld.

Maar volwassen worden is een heel avontuur, zo blijkt als we naar het verhaal van Gwion Bach luisteren. Hoe hij uiteindelijk een wijze volwassen werd, lees je in de Mythe van Taliesin, een mythe over groei, over persoonlijke ontwikkeling en maturiteit.

In onze tijd heeft de mens de verbinding verloren met het instinctieve, het dierlijke. Nochtans, het is de natuur die onze gids kan zijn om diep lijden om te zetten naar poëzie. Dit is een mythe die ons toont hoe we door en ondanks verschillende gebeurtenissen in het leven tot bloei kunnen komen als we luisteren naar verschillende dier-archetypes in onszelf.

De Mythe van Taliesin is een oeroud Keltisch verhaal dat toont hoe macht en controle tenslotte kracht kan worden. Hoe gaan we aan de slag met onze tegenslagen in het leven? Hoe gebruiken we onze aangeboren talenten om te komen waar we willen komen? Hoe kunnen we de controle loslaten om tot kracht te komen?

Bij het lezen van dit relaas maken we een verbinding met ons eigen individuatieproces, met ons levenspad, met onze verlangens en onze kwaliteiten … we gaan op zoek naar de poëzie in het leven.

Gedurende de drie dagen van deze stage, door middel van creatief-therapeutisch en psycho-lichamelijk werk, zullen we verschillende thema’s van het archetype “Puer en Senex” doornemen.

Wat overlopen we tijdens deze drie dagen?

  • De geschiedenis van de mythe en de Keltische context waarin hij is ontstaan.
  • Mijn symbolische vader en moeder: mijn Cerridwen en mijn Morda.
  • De fascinatie voor controle en perfectie.
  • Archetypische dieren en hun symolische betekenis.
  • De puer en de senex: je innerlijk, speelse kind en de wijze volwassene in jezelf.
  • De schaduw van het Eeuwige Kind: de negatieve puer.
  • Het dilemma van de puer: kiezen in het leven. “Kiezen is ‘sterven’ voor alles wat ik niet heb gekozen.”
  • De betovering van de kindertijd in een gelukkig volwassen leven.
  • Van macht en controle vanuit angst, naar ‘vrij’-laten en kracht vanuit vertrouwen (de negatieve senex en de positieve senex)

Praktisch

3 dagen voor jezelf : 24 tot en met 26 augustus 2022 

elke dag van 9u30 tot 16u30

kleine groep: maximum 8 deelnemers

Waar? Bergstraat 12, 1755 Oetingen

Voor logeren kan je terecht bij verschillende B&B’s in de omstreken van Gooik of in de nabijgelegen steden zoals Edingen, Ninove, Halle en Geraardsbergen.

Prijs voor de stage: 320 euro, creatief materiaal, snacks, drank en lichte middaglunch (brood, soep en/of kaas) inbegrepen. (te betalen in één keer of in drie keer)


Mollie error: Unauthorized Request - Missing authentication, or failed to authenticate


te Werken met een mythe …

Met verhalen en mythen benaderen we de kernsymbolen van het menselijk leven. Deze verhalen lijken in een verre imaginaire wereld ontstaan, maar draaien eigenlijk om concrete ervaringen in het leven van een individu.
We herkennen in de vertelling van sprookjes en mythes onze eigen belevenissen en persoonlijke gevoelens. Hun relaas helpt ons eigen ervaringen verklaren en onze gevoelens tot uiting te brengen. We kunnen ons leven aftoetsen aan mythes en sprookjes.
Door de “Collectieve mythen”, die in deze verhalen tot uiting komen, te begrijpen, krijgen we toegang tot een dieper en authentiek begrip van onze “Persoonlijke mythen”.

Creatieve therapie AMC© is de werkwijze voor deze driedaagse.

De lesgeefster voor de Mythe van Taliesin

Creatief Therapeut (Balans & Institut CG Jung Athanor)

Psycholoog (VUB, Brussel)

Psychotherapeut i.o. (Focus on Emotion)

Het is bij het ontmoeten van de AMC© methode dat ze haar volle creatieve kracht heeft voelen ontwikkelen die eigenlijk altijd al in haar aanwezig was. Creatief therapeut en schrijfster van het boek ‘Het Creatieve Dagboek, ontmoet jezelf in woord en beeld’, wordt Sarah regelmatig gevraagd om workshops aan groepen te geven, naast haar privépraktijk als gesprekstherapeut en creatief therapeut.

Het is door de theorieën van C.G. Jung en de analytische psychologie te ontdekken dat voor haar alle puzzelstukjes zijn samengevallen. Sindsdien leeft ze een leven samen met mythes, sprookjes, legendes, symbolen, archetypen, dromen en rituelen. Haar passie voor Keltische en Noorse mythologie, voor sprookjes en legendes kent geen grenzen, maar evenzeer haar interesse in klei, verf en papier. Ze blijft op zoek naar de ‘waarom’ der dingen en naar de betovering in het leven en ze toetst de werkelijkheid af aan de ‘Andere Wereld’, die waar soms enkel beelden of gewaarwordingen voor bestaan.