De Zon

En moest de Zon kunnen spreken … dan zei hij: “Ik vernieuw mezelf voortdurend. Door mezelf te consumeren, geef ik warmte aan elk grassprietje, elk dier en elk levend wezen. Ik ben onderhevig aan een cyclus: ik verdwijn en ik kom terug. De mens doet hetzelfde: hij...

Animus en anima … pure alchemie

Eén keer per twee maanden woon ik een lezing bij van een Hongaarse Franstalige psycho-analyste (én psychologe én creatief therapeut) Csilla Kemenczei. Het kost me heel wat moeite om er te geraken, maar het loont … 4 uur luisteren naar een gepassioneerde dame die...

De Gerechtigheid

En moest de Gerechtigheid kunnen spreken … dan zei hij: “Ik ben daar waar er een eeuwig evenwicht is. Ik geef aan elk atoom, elke zon, elke planeet in het universum de plaats die hij verdient. Dankzij mij is de kosmos een dans in evenwicht. Ik zorg ervoor...

Pin It on Pinterest