Een eenvoudige kindertijd

 “In den goeien ouwen tijd” was het anders dan nu. Vroeger hadden de mensen 1 trui en daar werd goed voor gezorgd. Mensen bezaten meestal het strikt noodzakelijke en eigenlijk niets meer. Mensen namen de tijd om één ding te doen. Nu puilen onze huizen uit,...