Witch Art by Raluca Losifec

Archetypes is een veel omschreven, en vaak misbegrepen, begrip dat komt uit de analytische psychologie van C.G.Jung. Het idee kwam oorspronkelijk niet van Jung, maar werd al eerder omschreven door de Griekse Filosofen zoals Plato en Plotinus. Jung werkte het verder uit en maakte de link met de psychologie.

Een archetype is iets groots, iets on-grijpbaars, een idee, een concept. Als iemand je dus zegt: “het archetype van de heks”, dan heeft die persoon het niet over een archetype, maar wel over een archetypisch beeld. Klein detail, denk je dan, maar wel een belangrijk verschil !

Archetypes, zoals bijvoorbeeld De Grote Moeder, zijn een soort energie die oeroud is en die afstamt van onze voorouders in de oertijd. Het zijn ideeën en concepten die overal ter aarde bestaan, bij alle mensen, bij alle culturen, bij alle volkeren over de tijden heen. Daarom zijn ze universeel én zijn ze een fundamenteel aspect van ons mens-zijn. Ze verbinden ons als mens allemaal met elkaar.

Een archetype is zo groots en onvatbaar dat mensen ze proberen te begrijpen door er een archetypisch beeld op te plakken. Zo’n archetypische beelden zijn de grote beelden uit de mythologieën zoals bijvoorbeeld Kali, een Hindoeïstische godin die wel wat op een heks leek, of de beelden uit sprookjes zoals bijvoorbeeld de heks uit sneeuwwitje of vrouw Holle. Van Kali in India en het hindoeïsme tot vrouw Holle in Duitsland, allemaal zijn het beelden om hetzelfde oeroude archetype te omschrijven: de Grote Moeder. Het idee, het concept, van iets dat moedert: dat creëert en op de wereld zet, maar evengoed terug vernietigd. Een oude naam voor dat archetype is ook wel Moeder Aarde of Moeder Natuur.

De Grote Moeder is één archetype, maar zo zijn er nog wel een paar. Geen honderden, maar wel enkele. Enkele energieën die een web weven tussen alle menselijke wezens op aarde, maar ook tussen ons en onze natuurlijke omgeving.

Archetypes leren kennen is leerrijk, want ze leven ook in onszelf als persoon. We dragen ze allemaal een stukje mee en ze spelen een rol in ons leven. Daarom is het boeiend om te luisteren naar verhalen, naar legendes, naar mythologieën, … Je vindt er stukjes archetypes in terug en dus ook stukjes van jezelf. Oeroude processen van mens-zijn worden erin verhaalt en jij kan je erin spiegelen.

Archetypes leven in onszelf, maar ook om ons heen: in verhalen, in dagelijkse situaties, in films, in boeken, in onze dromen … De mens teert keer op keer weer op dezelfde archetypes: die enkele oeroude principes die ons mens maken. En dus vind je ze overal. Ze zijn inspirerend om te creëren. Kunstenaars op allerhande gebied maken er vaak (onbewust) gebruik van in hun werken en creaties. En het is zo dat die creaties toeschouwers raken en aanspreken, omdat archetypes ons raken in ons diep menselijk zijn. Dingen die doorweven zijn met deze energieën, zijn dingen die vaak doorvoelt zijn en doorvoelt worden. Ze lijken een ziel te hebben.

Wil je graag meer weten over archetypes? Kijk dan eens in de agenda of neem contact op.