Verhalen hebben altijd bestaan. Mensen zijn ‘narratieve wezens’ zoals dat heet. Dat wil zeggen dat ze verhalen opbouwen om de dingen beter te begrijpen om hen heen. Ze vertellen verhalen om naar een andere plek te reizen in gedachten, maar ook om verbinding te zoeken met elkaar en met hun diep menselijk stuk.

Want in alle verhalen worden ‘archetypische’ stukken verwerkt: symbolen die ontstaan zijn ergens in de oertijd en die altijd belangrijk zijn geweest voor de mens. Het zijn die symbolen die maken dat verhalen ons raken, dat ze ons emotioneel maken of dat we onszelf erin herkennen. Het zijn die symbolen ook die maken dat je in vele verhalen over heel de wereld dezelfde thema’s of personages ziet verschijnen.

Ik hou van de laagjes die je in verhalen kan vinden. Verhalen zijn niet zomaar verhalen en ze zijn niet enkel voor kinderen. Het zijn narratieven die een boodschap brengen en die van betekenis kunnen zijn. Niet altijd voor iedereen op hetzelfde moment, maar als je tussen de woorden doorleest van een verhaal dan vind je iets diepers terug dan dat wat op het eerste zicht wordt geschreven of gezegd.

Mijn liefde voor verhalen is er altijd al geweest, maar is sterker gemaakt en meer aangewakkerd door het te mengen met creatie, met creatieve therapie. Want er is niets sterkers dan een verhaal te horen of te lezen, te voelen welke betekenis dat verhaal voor jou heeft, wat het in je wakker maakt, waarin het je raakt en er dan iets mee te doen: met de symbolen en met de betekenis. Creëren, zelf omzetten in symboliek, kan door te schrijven, te tekenen, collage te gebruiken, beeldend te creëren in klei of met ander materiaal, te visualiseren, in lichaamshoudingen aan te nemen of te dansen … er zijn veel mogelijkheden. Op die manier word je het verhaal, ga je de symbolen uit het verhaal integreren in je lichaam en in je wezen: je gaat het verhaal en zijn symbolen voelen.

En dan gebeurt er iets magisch: het wordt een heen en weer beweging. Jij gaat het verhaal transformeren en het verhaal transformeert jou. Wist je dat in sommige verhalen de oplossing verborgen zit voor dat waar jij mee zit? Of dat er een mogelijkheid is om getroost te worden door een verhaallijn?

Ik probeer regelmatig op zondag een verhaal te vertellen en te laten zien hoe je naar zo’n verhaal kan luisteren en hoe je op basis van een verhaal kan creëren. Je vindt binnenkort de filmpjes terug op mijn youtube channel. En in mijn agenda vind je data terug om te weten wanneer het Zondag Verhalendag is met een tasje thee en een dagboek.