Wat is belangrijk om te weten over het Creatieve Dagboek ?

Iedereen bezit het. Het is iets menselijks, iets biologisch. We zijn het alleen vaak verleerd: creativiteit. Voor mij staat creativiteit gelijk aan vitaliteit of levensenergie. Het komt uit het diepste binnenste van onszelf. Als je de verbinding met dat creatieve stuk in jezelf levend houdt, draagt het bij tot zingeving in het leven. Het ontwikkelen en stimuleren van die creativiteit en van de band met jezelf, is een belangrijk doel van het Creatieve Dagboek.

Het Creatieve Dagboek komt uit Amerika en Canada. Voor het eerst beschreven door Lucia Capacchione in haar boek “The Creative Journal”, daarna overgenomen en verder ontwikkeld door de Canadese Anne-Marie Jobin in “Le Nouveau Journal Créatif” en tenslotte in Vlaanderen op de kaart gezet in “Het Creatieve Dagboek, ontmoet jezelf in woord en beeld” door Sarah Timmermans.

Het is een methode, gebaseerd op de psychologie, de creatieve therapie, schrijftherapie en de algemene creativiteit, waarbij schrijven en beeldende technieken in een schrift worden gebruikt, al dan niet dagelijks. De verschillende technieken die in het schrift gebruikt worden, zorgen voor meer mogelijkheden tot zelfexpressie. Het is een manier om directe toegang te krijgen tot je innerlijke wereld, en dus ook om je verbeelding te stimuleren. Het is een ideale manier om dingen op een rijtje te zetten, zingeving te zoeken en aan zelfreflectie te doen, maar ook gewoon om te ontspannen en plezier te beleven. Het is een concreet en flexibel hulpmiddel, gemakkelijk om te gebruiken en toegankelijk voor iedereen.

Het gaat heel eenvoudig om een schrift waarin je dingen over jezelf kan neerschrijven, neertekenen, plakken, verven … een proces waarbij je de dingen die in jou leven, vertaalt in woorden en in beelden. Met de nadruk op proces, want een ‘mooi resultaat’, zoals in de kunst, is zeker niet de bedoeling. Het is de weg die je in jezelf aflegt die belangrijk is. Je ontwikkelt de capaciteit om in contact te staan met dat wat er in je aanwezig is en maakt het daarna tastbaar op papier. Het is een uitdrukking van je vitaliteit.

Creativiteit heeft ook veel te maken met spelen. Door spel en toeval een plaats te geven in dit creatieproces, stimuleer je het ‘out-of-the-box’ denken wat je flexibeler maakt, zowel in je denken als in het leven algemeen. Je vindt plots oplossingen voor dingen waar je voorheen niet aan gedacht had of je begint heel anders over je medemens te denken en er anders mee om te gaan. De relatie met jezelf verdiepen, verdiept je relatie met de ander.

Regelmatig creatief in een schrift bezig zijn, of een Creatief Dagboek bijhouden, is een belangrijke vorm van zelfzorg, helpt je om dingen van je af te zetten, te ventileren, maar ook de dingen op een rijtje te zetten en plannen te maken. Het is een perfect middel om verbinding te krijgen en te onderhouden met je eigen voelen en je eigen emoties. Het is een vorm van psychische hygiëne. Het maakt je flexibeler in je denken en geeft je steun wanneer nodig.

Het is ook een fantastische tool om in groep mee aan de slag te gaan, maar ook tussen twee of meerdere mensen onderling: tussen gezinsleden, ouder en kind, therapeut en cliënt, vrienden onder elkaar, … Het zorgt voor het opbouwen van herinneringen, voor een bewuste tijd met elkaar, voor het stimuleren of vergemakkelijken van communicatie, voor plezier samen, maar soms ook voor het ontdekken van delen van de ander die je niet zou vermoeden. Verbinding blijft de hoofdtroef van creatieve technieken in een schrift: via verbinding met jezelf naar verbinding met de anderen om je heen.

EN OOK NOG DIT:

KNOEIEN MAG! Niemand kijkt je dagboek na. Spelling mag even naar de maan. Tekenen hoeft niemand te kunnen en kunst maken is niet de bedoeling!

VOEL JE VRIJ … om opdrachten wel of niet uit te voeren of wat anders te doen dan wat hier staat. Het is JOUW dagboek en JIJ kiest wat je ermee doet. De oefeningen zijn geen verplichtingen, maar enkel suggesties. Je hebt de vrije keuze ze te maken, aan te passen of ze niet uit te voeren.

ZET KRITIEK AAN DE DEUR. Wees vriendelijk voor jezelf!

MAAK ZWAARTE WEER LICHT. Worden de oefeningen even te zwaar? Voel je je meegesleurd in een negatief gevoel? Vraag je je af hoe je je weer goed kan voelen na de oefening? Stop er dan mee en laat de oefening voor wat ze is. Neem een nieuw blad en zoek in een tijdschrift foto’s die je mooi vindt. Maak een collage vol prenten die je een goed gevoel geven. Of neem kleurtjes die je deugd doen en kleur een bladzijde vol goed gevoel. Of blijf even zitten in de zwaarte, want ook die mag er soms zijn, maar zoek op tijd het licht weer op.

ZOEK HULP … als je er niet uit geraakt. Blijf nooit te lang alleen zitten met zware gevoelens. Ga op zoek naar iemand die je kan helpen ze een plaats te geven.