Dwaasheid vermindert de wijsheid niet, integendeel …

Dat is de hoofdzin van wat ik onthouden heb uit een creatieve therapie stage bij Athanor. De methodiek die ik daar leer, en geleerd heb tijdens mijn 2-jarige opleiding, is en blijft echt een buitengewoon iets. Het is iets dat het begrijpelijke overstijgt en dat doet rijken naar het onnoembare, het magische, het wonderbaarlijke … Het is iets dat je moet beleven om het te begrijpen. Ik weet nu alleen dat werken met oeroude beelden en verhalen iets doet met een mens.

De stage tijdens de paasvakantie was een 5-daagse over de Dwaas, de Zot, of hoe je hem ook wil noemen. Samen met de Dwaas gingen we op pad, een pad dat Carl Jung het ‘individuatieproces’ zou noemen. Het individuatieproces is een typisch begrip van Jung om het proces te omschrijven waarbij het bewustzijn van een persoon geïndividualiseerd en gedifferentieerd wordt van andere personen. Met andere woorden: individuatie is een groeiproces, het volwassen worden, waarbij de mens zich bewust wordt van zijn uniekheid tegenover andere mensen.

Het doel van individuatie is volgens deze opvatting zichzelf te leren kennen, wat leidt tot zelfverwezenlijking. Het kan worden omschreven als bewustzijnsverruiming, die zeer belangrijk is bij de ontwikkeling van de persoonlijkheid. Individuatie, zo stelt Jung, is het zo volledig mogelijk tot realisatie brengen van wat er in je zit en is het belangrijkste doel in ons leven.

Individuatie vat Jung niet op als volledig afhankelijk van externe prikkels: het is een autonoom, aangeboren proces. De mens is van bij zijn geboorte met andere woorden bestemd om te individueren en om het pad van de Dwaas te bewandelen. Opvoeding en ervaring spelen een belangrijke rol in het normaal verloop van dit proces. Het individuatieproces kan een leven lang duren en lijkt bovendien niet voor alle mensen een noodzaak. Sommige mensen leven heel gelukkig zonder zichzelf dieper te leren kennen.

Ik voel het individuatieproces aan als een noodzaak. Zonder mezelf en de diepere lagen van het ‘zijn’ (het leven) te onderzoeken en te ontdekken, zou ik niet willen leven.

 

bron: Wikipedia + boeken van Carl Jung