Het is zover: mijn reeksen rond het creatieve dagboek bij Samana zijn deze maand van start gegaan. Voor ik voor een organisatie werk, ga ik altijd eens neuzen in hun visie en hun manier van werken, want ik kan alleen voor organisaties werken waar ik achter sta. Ik kende Samana helemaal niet, voor ze mij contacteerden, maar wat ik ontdekte, maakte mijn hart helemaal warm. Mag ik jullie voorstellen …

Samana bekijkt de wereld vanuit het perspectief van mensen met een chronische ziekte en hun mantelzorgers. Zo wil Samana mensen met een chronische ziekte volwaardig laten deelnemen aan het maatschappelijk leven, waarbij ze uitgaan van de totale gelijkwaardigheid tussen alle betrokkenen. Samana werkt hoofdzakelijk met vrijwilligers, die zich belangeloos inzetten voor heel Vlaanderen en Brussel, en heeft meer dan 1 100 plaatselijke afdelingen.

Om hun doelstelling te realiseren, versterken ze de weerbaarheid van mensen met een chronische ziekte en hun mantelzorgers, vertrekkend vanuit vier basispijlers:

  • ontmoeten: via tal van activiteiten, persoonlijke contacten en een gerichte dienstverlening om het het sociaal netwerk van mensen met een chronische ziekte en hun mantelzorgers te versterken.
  • ondersteunen: via diverse communicatiekanalen, waaronder info-avonden, thema-websites en een eigen tijdschrift, informeren ze hun doelgroepen over alle aspecten van hun specifieke situatie.
  • versterken: via opleidingen voor het aanleren van nieuwe vaardigheden, vormingen, weerbaarheidstrainingen …
  • verademen: even op adem kunnen komen kan tijdens een weekend of tijdens vakantieperiodes.

En daarop bouwen ze met enthousiasme en trots tal van activiteiten en projecten uit die mantelzorgers en mensen met chronische ziekten hun levenskwaliteit verbetert.

Samana wil via een cursusaanbod de kracht en weerbaarheid van mensen met een chronische ziekte en mantelzorgers verhogen. Dit aanbod vertrekt vanuit hun eigen mogelijkheden en moedigt persoonlijke ontplooiing aan. Hierdoor ondersteunen ze hen om de regie van hun eigen leven (opnieuw) in handen te nemen en om te gaan met de veranderingen in hun (gezondheids)situatie en/of met hun ziekte of beperking. Samana zet hierbij sterk in op empowerment. De organisatie wil mensen met een chronische ziekte via een aangepast vormingsaanbod ‘mee regisseur’ maken van hun eigen leven. Ze vertrekken vanuit een warm en menselijk kader met aandacht voor elke persoon.

Omdat het Creatieve Dagboek een tool is die mensen aanzet om te werken aan hun persoonlijke groei, hun zelfbeeld, hun manier van naar de wereld te kijken en ook streeft naar zelfstandigheid van de dagboekschrijver, vroeg Samana of ik over heel Vlaanderen workshopreeksen wou geven voor hun publiek. Vorige week ging één van deze reeksen van start. Dat ze vanuit een warm en menselijk kader vertrekken, heb ik zelf mogen ervaren, van bij de allereerste workshop. En mijn hart werd nog warmer toen ik deze week mijn oudere buurvrouw (die wel eens vaker alleen is) hoorde zeggen dat ze regelmatig gezelschap had van iemand van Samamanaaaa… (de exacte naam wist ze niet meer) voor een babbel en dat ze zich gelukkig prees omdat ze zich niet eenzaam voelde.

Een deel van deze tekst werd overgenomen van de website van Samana en de visietekst. Wil je graag meer over deze organisatie weten? Dan nodig ik je zeker uit om eens te gaan neuzen op hun site.