Hoe verlangen een zuiver kompas kan worden … daar gaat dit over. Je wordt in dit kleine boekje uitgenodigd om de kracht van je verlangens te bundelen te verwezenlijken wat je graag wil. Werken met het verlangen brengt met zich mee dat je in aanraking komt met innerlijke tegenstellingen, die vragen om overbrugging.

Ik geloof erin dat je eerst je verlangen in beeld kan brengen om het duidelijker te voelen en duidelijker te omschrijven. Hier volgt daar een oefening op:

  1. Lepel een kleine kwak gouache (waterverf) op je blad.
  2. Sluit je ogen en denk aan iets dat je erg verlangt.
  3. Steek je vingers in de verf en geef vorm aan dat verlangen. “Masseer” als het ware je blad.
  4. Laat je vlek even drogen (of gebruik een haardroger).
  5. Teken verder aan je verlangen. Welke lijnen ontstaan daaruit? Ontstaan er ook vormen of ‘tekeningen’? Welke woorden kan je erbij schrijven?

Onthoud dat iets kunstig maken niet nodig is. Het is via vorm, lijn, kleur en woord taal geven aan wat in je leeft.

Boek: Je verlangen, dwaallicht of kompas? Over verlangens, innerlijke verdeeldheid en vervulling. – Margriet Wentink