Ik ben altijd al gefascineerd geweest door dromen en hou sinds ergens in mijn puberteit mijn dromen bij in een schriftje. In het begin deed ik dat gewoon intuïtief, omdat ze me bezighielden, omdat ze heftig waren of omdat ik er gekke verhalen in terugvond. Tegenwoordig hou ik het meer gestructureerd bij omdat ik gaandeweg mijn opleidingen geleerd heb wat je er allemaal mee kan doen en hoe je ze in je voordeel kan gebruiken.

Dromen zijn iets mysterieus, door de wetenschap vaak nog afgeschilderd als “het verwerken van je dag”. Maar al wie eens goed naar zijn dromen gekeken en geluisterd heeft, beseft dat het meer kan zijn dan dat. De vreemde beelden die je ‘s nachts (of bij het slapen overdag) op je bord krijgt, kan je gebruiken om je leven vorm te geven. Net zoals het ook kan met beelden en gebeurtenissen uit je dag-leven.

Dromen zijn voor mij dragers van boodschappen. Het zijn boodschappen uit een ander stuk van jezelf dat ze wel eens het onbewuste noemen. Wanneer ik ermee aan de slag ga, krijg ik inzichten over situaties die in mijn leven spelen. Ik krijg positieve boodschappen die me motiveren of moeilijkere boodschappen die me met de neus op de feiten drukken. Ik stel ook vragen stellen aan mijn dromenwereld waar ik dan antwoord op krijg. Natuurlijk worden al deze boodschappen en antwoorden je niet letterlijk gepresenteerd, maar zijn ze wat verstopt in metaforen en symbolen. Het is dus wat oefenen om die metaforen en symbolen te ontcijferen, en daarvoor gebruik ik alle creatieve technieken die ik bezit. Analyseren van mijn dromen zie ik als een echt spelletje.

Om met je dromen aan de slag te gaan is het handig om een dromenboekje bij te houden. Koop een schriftje en zorg ervoor dat je je dromen regelmatig opschrijft. De volgende elementen moeten zeker voorkomen in je dromenboekje:
  • datum (dag, maand, jaar)
  • titel van de droom (geef je na het schrijven van je droom en is het dominante beeld van je droom)
  • omschrijving van de droom (schrijf in de tegenwoordige tijd)
  • eindgevoel (emotie/gevoel dat je hebt bij de laatste scène van de droom)
  • eerste indruk (je eerste indruk na het wakker worden over de droom)
Deze informatie helpt bij het interpreteren en analyseren van dromen. Schrijf ‘s morgens nog voor het opstaan enkele belangrijke lijnen van je droom neer op een papiertje zodat je droom niet vervliegt. Daarna kan je het langer en netter uitschrijven in je dromenschrift.
Soms zeggen mensen dat ze zich hun dromen niet of nauwelijks herinneren. Dat kan verschillende oorzaken hebben: een te druk leven, slecht slaappatroon, medicatie …
Moest je niet dromen of je nauwelijks iets herinneren:
  • Stimuleer je dromen door ‘s avonds voor het slapen te gaan in je dromenboekje te schrijven of luidop te zeggen: “Deze nacht herinner ik me mijn dromen.”
  • Herhaal regelmatig overdag dat je je dromen steeds beter herinnert.
  • Werk aan je dagelijkse gezondheid en hygiëne: beweeg voldoende, pauzeer regelmatig, neem niet teveel hooi op je vork, zorg voor een goede slaaphygiëne…
Lukt het nog niet en wil je toch graag iets noteren in je dromenschrift? Geen paniek. Gewoon een gevoel neerschrijven bij het wakker worden is ook al belangrijk.
Wil je graag met je dromen aan de slag? Laat me gerust iets weten. Regelmatig heb ik individuen in de praktijk die willen leren om hun dromen te begrijpen en als bondgenoot te kunnen gebruiken in hun leven. Ook gaan er regelmatig workshops door waar je alles over dromen te weten komt en allerlei creatieve technieken leert om iets met je dromen te doen.