Drie vrouwelijke archetypes vormen in de Keltische mythologie een soort basis triade: dat zijn de maagd, de moeder en de wijze vrouw. Ze noemen dit ook wel eens de drievoudige Godin: haar maagdprincipe, haar moederschap en haar verschijning als wijze vrouw.

Ze zijn de hoedsters van het innerlijke vuur en hebben allen een eigen specifieke rol om je Innerlijke Vuur gestaag te laten branden: niet te groot maar ook niet te klein.

De betekenis van maagd is niet letterlijk te nemen, maar is eerder een vrouw zuiver van geest die beslissingen neemt vanuit haar geweten en niet vanuit haar hoofd of haar hart. Ze helpt je om je intentie en de keuzes die je maakt opnieuw te bekijken. Waarom doe jij de dingen zoals je ze doet? Laat de Maagd je helpen om te ontdekken welke keuzes je dichter bij je Zelf brengen en welke niet… Wees eerlijk tegenover jezelf en de keuzes die je maakt of eerder maakte. Vraag je eens af hoe een zuiver innerlijk vuur eruit ziet en maak dan eens verbinding met de maagd in jou.

Welke vrouwen uit jouw leven of bekende vrouwen zijn voor jou een voorbeeld van het nemen van beslissingen met een zuiver geweten ?

De moeder waakt over het incasseringsvermogen in je leven en vraagt je om de zegeningen op je pad te tellen en dankbaar te zijn voor wat je hebt. Soms komen we op een punt in ons leven waarop we het spoor bijster zijn en niet meer zien waarheen ons pad ons leidt. Wat doe je dan? Geef je de hoop op je toekomst op of vertrouw je op die ene stap die je vandaag zet? De Moeder helpt je om je zorgen voor morgen even los te laten. Sta stil bij vandaag en neem rust. Neem vandaag de tijd om bij te komen en nieuwe energie op te doen voor de dag van morgen. Doe vandaag iets heel anders en verwen jezelf met iets bijzonders. Rust uit en bekijk de rode draad in je leven morgen opnieuw met een frisse blik.

Welke vrouwen uit jouw leven of bekende vrouwen zijn voor jou een voorbeeld van dankbaarheid en vertrouwen ?

De Wijze Vrouw is zij die het leven ervaren heeft. Ze zit in rust en stilte gehurkt bij een vuur dat nog nagloeit van de vlammen van gisteren. Ze rakelt wat door de hete kolen, het getransformeerde hout, en rangschikt ze opnieuw. In de gloed van herinnering ontdekt zij vertedering, mildheid, compassie en een nieuwe vruchtbaarheid. De Wijze Vrouw is een Vrouwe die de Overgang heeft gemaakt en het vuur van toen draagt. Ze leert je de Kunst van Vertragen.

Welke vrouwen uit jouw leven of bekende vrouwen zijn voor jou een voorbeeld van vertragen en leven met de wijsheid van gisteren ?

Deze 3 archetypes komen aan bod tijdens het Atelier “3 keer vrouw” (zie website Creativiteit en zelfexpressie). Leer de Maagd, de Moeder en de Wijze Vrouw in jezelf kennen.