En moest de Zon kunnen spreken … dan zei hij:

“Ik vernieuw mezelf voortdurend. Door mezelf te consumeren, geef ik warmte aan elk grassprietje, elk dier en elk levend wezen. Ik ben onderhevig aan een cyclus: ik verdwijn en ik kom terug. De mens doet hetzelfde: hij begraaft zijn verleden en herbegint een nieuw leven. Ik help hen daarbij. Daar waar ik straal, laat ik de twijfel verdwijnen. Ik ga de donkerste schaduwen van de ziel binnen om er licht te laten schijnen.”

“Voor jullie ben ik de eeuwige blijdschap en euforie. Laat mijn licht binnen in jullie hart. Onder mijn stralen zullen jullie de echte, naakte, eerlijke liefde leren kennen.

“Wat jullie schaduw en obscuur noemen, is slechts het vergeten van mijn licht en mijn liefde die altijd aanwezig zijn. Ik ben duidelijkheid. Ik ben het steeds vernieuwende, het regenererende, diegene waar we een heel leven lang op wachten.”

“Mijn liefde is vooral de behoefte aan de ander. Daarom hervernieuw ik mezelf voortdurend. Ik vermenigvuldig mijn energie in oneindige spiegels. In de zielen van mijn kinderen zoek ik mezelf. Ik ben de universele vader van mezelf.”

Vrije vertaling uit: La voie du Tarot – Jodorowsky.

Atelier De Zon VRIJDAG 16 juni 2017 – van 19u tot 22u

Info: https://www.sarahtimmermans.com/ateliers/kalender/