En moest de Maan kunnen spreken … dan zei zij:

“Moest je me vragen om mezelf uit te drukken, dan zou dat niet gaan. Ik ben zo ver van woorden, van het denken, van logica en van het intellect … Ik ben geheim en onuitspreekbaar. Ik ben het mysterie, daar waar alle diepe kennis begint. Wanneer je in mijn stille wateren komt baden, zonder iets te vragen, zonder iets te trachten begrijpen of te definiëren … dan kom je bij die diepe kennis. Hoe meer je in mij daalt, hoe meer ik je aantrek. Niets is helder bij mij. Ik ben bodemloos, vol nuances. Ik spreid me uit tot in het koninkrijk der schaduwen. Ik overstijg het onderbewustzijn.”

“Ik weet dat men mij geadoreerd heeft. Sinds de mens bewust is geworden, heeft hij mij in relatie gebracht met ‘Haar’. Als een perfect zilveren hart, blink ik in de nacht. Ik ben het licht dat ze voelen in hun diepe zielenroerselen. Ik leer hen dat om te zijn ze moeten gaan daar waar ze niet zijn.”

Vrije vertaling uit: La voie du Tarot – Jodorowsky.

Atelier De Maan VRIJDAG 19 mei 2017 – van 19u tot 22u

Info: https://www.sarahtimmermans.com/ateliers/kalender/