Elk verlies is moeilijk. Het rouwen over iemand die je graag ziet, is extreem pijnlijk en hard om mee te leven, maar ook een scheiding, het einde van een relatie, een grote afstand tussen jou en iemand die je liefhebt, het verliezen van je job, het verliezen van delen van jezelf door een ongeval of een ziekte, het verlies van bezit, van doelen, van projecten, van een ideaal … al dit verlies vragen om het afleggen van een pad … dat we rouwen noemen.

De enige manier om van rouwen te ‘genezen’ is om door het proces door te gaan. Je kan niet je rouw ontlopen, negeren, je kan er niet over stappen of onder lopen, je kan je ogen er niet voor sluiten … je moet erin duiken en erdoor gaan.

Rouwen is een fysieke afwezigheid vervangen door een innerlijke aanwezigheid.

Atelier het Rouwschrift

Deze twee dagen atelier hebben als doel om in een schrift het proces van rouwen symbolisch te beleven. Onder andere door het rouwproces uit te drukken via creatieve technieken, je het proces eigen te maken door een taal van metaforen, van kleuren en creatieve materialen. Het Rouwschrift is als een rituele passage die alles weer in beweging zet, langzaam, stapje voor stapje.

Het schrift wordt een waar symbolisch en kunstig object, een weergave van het psychische werk dat gedaan werd.

Het atelier stelt voor om:

  • de realiteit van het rouwen te accepteren
  • de pijn van het rouwproces tot uitdrukking te brengen en deze te transformeren dankzij het creatieve werk met schrijven, collage en verf in een schrift
  • een symbolisch en kunstig object te creëren, symbool van het sacrale van het rouwproces, van de weg die afgelegd werd/wordt

Meer info: https://www.sarahtimmermans.com/nl/ateliers/ateliers-2/kalender/meer-info/