Wikipedia zegt het volgende:

Burn-out is een fysiologische aandoening waarbij de patiënt emotioneel en fysiek uitgeput is en weinig tot niets kan presteren.

De term burn-out werd begin jaren zeventig voor het eerst gebruikt door de Amerikaanse psychotherapeut Herbert Freudenberger en Christina Maslach. De opvatting van de laatste is inmiddels dominant geworden. Burn-out bestaat in haar opvatting uit drie, min of meer samenhangende verschijnselen: uitputting (extreme vermoeidheid), cynisme (afstand hebben van het werk, dan wel de mensen met wie men werkt), en een lager zelfbeeld van de eigen competenties. Dit zijn ook de drie aspecten die in de sinds 1984 bekende burn-out test Maslach Burnout Inventory (MBI) voorkomen.

Te veel stress op het werk en in de privésituatie zouden oorzaken van burn-out zijn. Een sensitieve persoonlijkheid met bovengemiddeld verantwoordelijkheidsgevoel en de neiging tot perfectionisme zouden risicofactoren zijn.

Na heel wat lezen en luisteren, leerde ik toch ook nog 3 andere belangrijke dingen.

1.Burn-out is een tijdsprobleem.

Tegenwoordig leeft men niet meer met de tijd, maar met uurroosters. Waar is de tijd gebleven dat we aten omdat we honger hadden of gingen slapen omdat we moe waren? Boeren die nog nauw met de natuur samenleven laten hun werk afhangen van de tijd, het weer, de temperatuur… allemaal factoren die het leven ‘vloeibaar’ maken en niet ‘rigide’, zoals ons leven met de klok. De boer werkt samen met de tijd. Wij werken tegen de tijd met een uurwerk op onze pols of een GSM in ons hand.

Om burn-out tegen te gaan, gaat de maatschappij weer flexibeler moeten worden zodat mensen weer met hun innerlijke klok kunnen gaan werken en niet met de opgelegde uurroosters.

2.Burn-out heeft met waarden te maken.

Diezelfde boer van hierboven zou wel eens een burn-out kunnen krijgen wanneer hij werkt tegen de klok om aan de massa-vraag-consumptie te voldoen. We willen allemaal mooiere groenten, meer fruit en dus zal de boer meer moeten sproeien, de natuur moeten forceren, tegen de klok moeten werken… Dat gaat hoogstwaarschijnlijk in tegen zijn waarden en normen, want de meeste boeren zijn boer geworden omdat ze van de natuur houden en omdat ze voeling hebben met de aarde. Die aarde wil je liefst niet vernietigen. Maar als je een gezin moet voeden, moet je wel eens dingen doen die tegen je eigen waarden ingaan of moet je een job doen die niet aan je waarden voldoet.

Om burn-out tegen te gaan, gaan de mensen weer voeling moeten krijgen met hun eigen waarden en normen en gaan ze jobs moeten zoeken die erbij passen. Niet alleen dat, de bedrijven zelf gaan in eigen boezem moeten kijken en zich afvragen of ze wel nog volgens menselijke waarden en normen functioneren.

3. Burn-out is een dissociatie tussen lichaam en geest.

Ons lichaam en onze geest zijn één. Als je het ene scheidt van het andere dan krijg je dissociatie. Je geest raast verder en jij voelt je lichaam niet meer. Een andere manier om het te zeggen: je kruipt in je hoofd en je negeert je lichaam. Dissociatie is een geestesgesteldheid waarin bepaalde gedachten, emoties en waarnemingen buiten het bewustzijn worden geplaatst. Letterlijk betekent dissociatie ‘ontkoppeling’ of ‘uiteenvallen’.

Dissociatie wordt door de mens vaak gebruikt wanneer hij iets heel onaangenaams meemaakt (een trauma bijvoorbeeld) dat hij zeker niet wil voelen. Ook wanneer een persoon in een ernstig bedreigende situatie komt (in dit geval de werkvloer), en hij niet kan vluchten (veranderen van job) en niet kan vechten (protest tegen een overste), dan kan de menselijke geest zich tijdelijk onttrekken aan de realiteit die onacceptabel is.

Om burn-out tegen te gaan, gaan mensen terug moeten leren voelen. Ze gaan een stuk aan zichzelf moeten werken zodat er bewustwording komt rond hun waarden, normen, werkplek, gevoelens, gedachten … van daaruit gaan ze keuzes moeten maken. Daarnaast gaan ze terug de koppeling moeten maken tussen lichaam en geest.