Mijn man schreef deze week een blogpost die ik met veel liefde en plezier vertaal voor jullie omdat het zo duidelijk weergeeft hoe ik met mensen wil omgaan in mijn praktijk of hoe ik counselling en therapie zie …

Mentorschap

Iemand begeleiden kan verschillende vormen aannemen al naargelang de doelen en de context die zich aandient. De vorm die me het nauwst aan het hart ligt vandaag is het mentorschap of de mentoring. 

Het mentorschap is een vorm van begeleiding, een soort interpersoonlijke ondersteuning, uitwisseling en wederzijds leren, waarbij de mentor zijn wijsheid en ervaring deelt met als doel de ontwikkeling en de groei van de andere persoon, de mentee, te bevorderen. De mentee is de persoon die graag kennis wil verwerven en doelen wil bereiken.

Een relatie uitbouwen…

Bij coaching wordt er gestreefd naar de verwerving van één (of enkele) bepaalde competentie(s) in een bepaalde context . Mentorschap zal zich niet focussen op één bepaalde taak, maar heeft als doel een vertrouwensrelatie op te bouwen die ervoor zorgt dat twee (of meer) personen in alle vertrouwen kunnen uitwisselen over alle mogelijke levensthema’s die het te bereiken doel beïnvloeden.

De mentor is dus geen expert die een afgewerkte oplossing aanbiedt. Een mentor zal luisteren, perspectieven bieden, je bevragen, zijn ervaring delen en je ondersteunen om zelf antwoorden te vinden.

…op lange termijn

De mentor zal geen bepaalde weg opleggen en heeft geen ander doel dan de mentee te ondersteunen om diens doelen te bereiken. Coaching zal eerder een weg uitstippelen en zal ook gebruik maken van deadlines. Mentorschap heeft tijd nodig: om elkaar te leren kennen, om een vertrouwensklimaat te scheppen waar de mentee zich veilig genoeg voelt om vrij te delen en te praten.

De mentor, in tegenstelling tot een coach, zal zichzelf dus niet opdringen in de relatie. De mentor en de mentee, komen met alles wat hen tot de mens van vandaag gemaakt heeft. Het is aan elk van hen om de relatie waardevol te maken, in wederzijds respect, zonder machtsverhouding.

… met persoonlijke ontwikkeling als doel voor de toekomst.

Het doel is de persoonlijke ontwikkeling van de persoon in de brede huidige levenssituatie, maar ook persoonlijke ontwikkeling voor, al dan niet bekende, situaties die in de toekomst kunnen voorkomen. Mentorschap is dus niet te vergelijken met coaching, daar deze laatste de bedoeling heeft om doelen op een bepaald gebied te bepalen en dit op korte termijn.

De waarde van de relatie met de mentor is dus vaak niet op dat vlak dat men had verwacht. Het is niet de mentor die gaat sturen en de begeleiding gaat stimuleren, maar het is de mentee die op een proactieve manier moet handelen om de relatie productief te houden.

Conclusie

Het is mogelijk voor mij om de rol van coach op te nemen in enkele levensdomeinen waar ik een zekere ervaring over opgebouwd heb, maar de begeleiding die ik vandaag echter wens te bieden is die van het type ‘mentorschap’. Zoals jullie uit het artikel begrepen hebben, kan ik een bepaalde manier van begeleiden garanderen, maar de uiteindelijke waarde zal in de relatie tussen mij en jou liggen en niet in het diploma dat ik bereikt heb of de reputatie die ik heb opgebouwd. Het gaat dus over samen een relatie opbouwen die uiteindelijk aan elk van ons zal helpen om te groeien …

 

Wil je het artikel in het frans lezen ? Kijk dan hier.