De laatste weken krijg ik heel wat rechtstreekse en onrechtstreekse vragen over wat zo’n atelier ‘Creatief Dagboek’ is, of hoe de ateliers met een thema nu in elkaar steken. Wat is zo’n atelier nu wel en wat is het niet ?

Tijd voor een duidelijke uitleg.

Wat is zo’n creatief-dagboek-atelier WEL ? In een atelier worden, aan de hand van een thema, oefeningen gegeven waar je zelf mee aan de slag gaat in een schrift (je dagboek). Het zijn schrijfoefeningen, tekenopdrachten of collage-oefeningen waar je aan werkt, in alle rust. Geen enkele opdracht is verplicht, het zijn enkel suggesties. Je wordt begeleid doorheen technieken, symboliek, thema’s om zo in contact te komen met jezelf. Zie het als tijd voor jezelf en een moment om even stil te staan bij wat je aan het doen bent in dit hectische leven.

De ateliers zijn er om …

  • je leven wat te verluchten
  • en tegelijk diepgang zoeken
  • je wat te doen nadenken over waar je mee bezig bent
  • de dingen op een rijtje te zetten
  • eens te ventileren
  • te ontspannen
  • inzichten te krijgen

Wat is een atelier NIET ? In een atelier wordt GEEN therapie gegeven. Hoewel er aan een persoonlijk proces gewerkt wordt en het dagboek een therapeutisch effect heeft, blijft het proces persoonlijk en in je eigen schrift. In een therapie deel je meestal je proces met je therapeut of met een groep, als het om groepstherapie gaat, in een atelier minder. Niet dat er in een atelier tegen elkaar gezwegen wordt, er wordt wel degelijk gedeeld. Dat wil zeggen, er wordt een rondje op het einde georganiseerd waarbij je iets MAG delen, maar er is zeker geen verplichting. De bedoeling is dat je dan even iets kwijt kan over je proces of over wat de oefeningen met je gedaan hebben. Het is NIET de bedoeling om dan je eigen leven helemaal uit te diepen in de groep. Je kan wel je dagboek en de gemaakte oefeningen meenemen naar iemand die therapeutisch werkt, die je kan helpen met duidingen of naar iemand waar je zelf in therapie bent.

Daar zijn verschillende redenen voor. Ten eerste moet je, om op een veilige manier grondiger in te gaan op elk zijn verhaal, al een groepssfeer opbouwen en dus een vaste groep hebben. Een vaste groep brengt vertrouwen en zorgt ervoor dat iedereen zich op een moment veilig voelt om iets te delen. Tijdens ateliers Creatief Dagboek zijn het wisselende groepen. Er wordt wel aan veiligheid gewerkt, maar niet verregaand genoeg om zomaar alles op tafel te leggen.

Ten tweede is de tijd beperkt en wordt de nadruk gelegd op het eigen proces met de oefeningen en het dagboek, en minder de nadruk op het delen.

Ten derde wordt de nadruk op het hulpmiddel ‘het Creatieve Dagboek’ gelegd. Het is de bedoeling dat mensen het hulpmiddel grondig leren toepassen zodat ze het daarna kunnen gebruiken in hun dagelijks leven en als hulpmiddel om aan zichzelf te werken. Bijvoorbeeld de tarot-ateliers nemen een tarotkaart als thema, maar zijn geen tarotcursus op zich. De thema van de kaart en de oefeningen die eigen zijn aan het Creatieve Dagboek zijn een voorwendsel om aan de slag te gaan met jezelf in een schrift.

Tenzij anders vermeld natuurlijk. En tenzij anders vermeld, is het Creatief Dagboek GEEN cursus, het is een doe-atelier waar na een minimum aan theorie een maximum GEDAAN wordt.

En tenslotte: het is GEEN gewoon knutsel-atelier. Het kan er soms iets van weg hebben omdat het ontspannend is en met bepaalde technieken werkt, maar in se is het vooral met jezelf, je doelen en je leven bezig zijn. Je wordt uitgedaagd om te voelen en te denken en is dus meer dan zomaar te knutselen.

Het ultieme doel van een atelier is door oefeningen ZELF aan de slag te gaan, ZELF diepgang en betekenis zoeken in de dingen die uit jezelf ontstaan en ZELF eventueel tot inzichten te komen.

Het Creatieve Dagboek is een hulpmiddel dat autonomie stimuleert en het eigen voelen of denken aanmoedigt.

En zo worden de ateliers dan ook opgebouwd en uitgevoerd. Voorlopig toch … tot er iets anders wordt aangekondigd. 😉

Wil je toch individueel begeleid worden voor of na het volgen van een atelier ? Neem dan gerust contact op: sarah@inwoordenbeeld.be of 0497/94.48.39