En moest het Rad van Fortuin kunnen spreken … dan zei zij:

“Ik heb alle ervaringen doorlopen. In het begin heb ik een oceaan aan mogelijkheden voor me. Geleid door mijn wil, door het lot of door het toeval, heb ik mijn acties gekozen en wijsheid vergaard. Ontelbare keren heb ik de stabiliteit gevonden. Ik heb er de vruchten van willen bewaren op mijn tafel, maar ik heb ze zien rotten voor mijn ogen. Ik heb begrepen dat ik me moest openen naar anderen toe en die wijsheid moest delen. “

“Ik heb geleerd dat alles wat begint ook eindigt en dat alles wat eindigt ook weer begint. Ik heb geleerd dat alles wat stijgt ook daalt en alles wat daalt ook stijgt. Ik heb geleerd dat alles wat circuleert uiteindelijk stagneert en dat alles wat stagneert uiteindelijk circuleert. De miserie wordt rijkdom, de rijkdom miserie. Ik nodig je uit om je te verbinden met het levenswiel en om veranderingen met veel geduld en nederigheid te accepteren tot het Bewustzijn geboren wordt in jezelf.”

tarot 23

Vrije vertaling uit: La voie du Tarot – Jodorowsky.

Atelier het Rad van Fortuin VRIJDAG 16 september 2016 – van 19u tot 22u

Info: https://www.sarahtimmermans.com/ateliers/kalender/