En moest de Gerechtigheid kunnen spreken … dan zei hij:

“Ik ben daar waar er een eeuwig evenwicht is. Ik geef aan elk atoom, elke zon, elke planeet in het universum de plaats die hij verdient. Dankzij mij is de kosmos een dans in evenwicht. Ik zorg ervoor dat elk wezen kan zijn wie hij is: elk stofje, elke komeet, elke mens verdient het om zijn taak te vervullen die de Universele Wetten hem hebben gegeven. Bij de minste afwending van het levensdoel, spreek ik de ultieme straf uit.”

“Het goede dat je doet voor anderen, geef ik je terug. Wat je niet geeft, neem ik je af. Wanneer je vernielt, verniel ik jou. Gerechtigheid geschiede. Niet alleen laat ik je geheel oplossen, maar ik veeg zelf de herinnering aan jou weg uit het geheugen van de wereld.”

“Wanneer ik tevoorschijn kom in het lichaam van een vrouw, wordt ze een ware moeder. Op de wereld zetten, is een plaats geven aan het Bewustzijn in het hier en nu. Ik, universele moeder, sta op de grens tussen de materie en de ziel.”

“Ik ben de perfectie die goed is zoals ze is: geen wegnemen of geen toevoegen nodig. Alles wat men mij geeft, bezat ik al. Alles wat men wegneemt, bestond niet in mij. Elk ogenblik is juist en perfect. Ik zorg ervoor dat de dingen zijn wat ze zijn. Ik geef aan elk wat hij of zij verdient: aan het intellect geef ik de leegte, aan het hart geef ik volle liefde, aan de seks geef ik de creatie, aan het lichaam geef ik voorspoed en gezondheid … en aan het Bewustzijn geef ik een centrum: de innerlijke goddelijkheid.”

tarot 19

Vrije vertaling uit: La voie du Tarot – Jodorowsky.

Atelier de Gerechtigheid VRIJDAG 27 mei 2016 – van 19u tot 22u

Info: https://www.sarahtimmermans.com/ateliers/kalender/