En moest de Zegewagen kunnen spreken … dan zei hij:

Ik ben geduld en kracht. Als een ridder van vuur, blijf ik stevig ter plaatse staan. Ik kruip niet over de aarde, ik kijk van bovenaf. Ik reis door de tijd zonder het NU te verlaten. Zonder verleden, zonder toekomst, de enige tijd die mogelijk is, is het NU … als een juweel. Alles wat hier is, is nergens anders.”

Ik ben de bron van alle strijders, de kampioenen, de helden, van alle volharding en van alle moed. Niets maakt me bang, geen enkele taak. Ik kan vertrekken naar de strijd of ik kan alle bewoners van de aarde voeden. Ik sta in mijn centrum, in het midden van het universum, doorboord door alle energieën van de materie en van de geest. Als ik een pijl ben, steek ik dwars door mijn eigen hart en deze diepe wonde, dit bewustzijn, transformeert me. Voor diegene die ontwaakt is, wordt lijden een zege.”

Ik doorkruis de nacht van de twijfel op mijn eigen afgrond. Ik snijd de knoop van de raadsels door. Ik steek de angst om te bestaan voorbij. Ik verafschuw de verschijningen, ik bevrijd de ratio, ik verniel wat zich tegen mij verzet, ik ben wie ik ben. Ik wil leven zolang het universum bestaat.”

“Als centrum van een steeds groter wordende bol, leef ik in de dimensie waar de gedachte nog niet gemanifesteerd is, waar – in de schaduw – de pure actie voltrokken wordt. Ik maak stof van zwermen van woorden. Geen enkele spiegel maakt me bang, zelfs niet de ziel die van de doden opstijgt als opgedroogd fruit.”

Ik heb van mijn ongeluk een diamant gemaakt, van elke afgrond een bron van energie.  Alle zonnen mogen sterven, ik zal blijven stralen. De onbegrijpelijke kracht die het universum ondersteunt, ondersteunt mij ook. Ik ben de triomf van het bestaande in de leegte. Alle doden en alle achtervolgingen kunnen me niet raken en me niet naar beneden halen, noch de cycli in de geschiedenis, noch de opeenvolgende achteruitgang van hele volkeren: ik ben het bewustzijn en de vitale kracht van de mensheid.”

Wanneer ik in je geboren word, worden mislukkingen nieuwe vertrekpunten en duizenden redenen om op te geven zijn niets waard naast die ene reden om door te gaan. Ik ken de angst, de dood, ze stoppen me niet. Ik ben de kracht van de beweging die aanwezig is in elk levend wezen, de triomf van de natuur. Ik kan creëren, ik kan vernielen, ik kan bewaren, dat allemaal met dezelfde onweerstaanbare energie. Ik ben de activiteit en de beweging van het universum zelf.”

Ik beweeg voort naar alle dimensies van de ruimte, maak horizonten breder, tot ik bij het doel aankom, dat slechts het masker van het begin is. Ik ga ook achteruit, van leegte tot leegte, van links, naar rechts, naar boven, naar onder, ik spreid de sterrenstelsels tot ik opga in de gek makende afwezigheid … moeder van de eerste schreeuw.”

“Ik ben de triomf van de eenheid, van de oneindigheid, van de eeuwigheid, in mijn hart vallen de goden bewusteloos.”

tarot 17

Vrije vertaling uit: La voie du Tarot – Jodorowsky.

Atelier de Zegewagen VRIJDAG 22 april 2016 – van 19u tot 22u

Info: https://www.sarahtimmermans.com/ateliers/kalender/