En moest de Hogepriester kunnen spreken … dan zei hij:

“Ik ben in de eerste plaats een mediator voor mezelf die communiceert tussen mijn hogere zelf en mijn instinctieve natuur. Ik sta in dienst van deze communicatie tussen boven en beneden. Mijn missie is de twee uitersten te verbinden.”

“Ik zegen. Als je voor mij staat, ben je in contact met het mysterie. Bewoond door het goddelijke, heeft elke beweging die ik maak iets goddelijks. ”

“Ik plaats me tussen de hemel en de aarde. Ik dring aan bij de bewoners van de aarde om zich te verheffen tot daar waar er geen grenzen zijn.”

“Ik zegen wat ik hoor, wat ik zie, wat ik voel. Ik roep de liefde op. Wat doe ik met jullie ruzies, jullie pijn en jullie kwetsuren ? Ik zet ze op hun knieën en laat ze bidden. Laat me in je binnen en ik zegen je hele wereld, zelfs je problemen.”

“Ontwaak voor de kracht van het grootse: elk gebaar, elke actie wordt dan heilig. Je kent dan de extase van diegene die spreekt in naam van iets grootser dan zichzelf.”

“Ik geef geen orders en geen dogma’s mee. Ik pacifieer de verlangens – die meute hongerige wolven heb ik veranderd in een zwaluw die het dageraad viert. De tumult die je hart door elkaar schudt, verander ik in een meer van melk, kalm en zacht. Wie dorst heeft mag van mijn geest komen drinken. Ik weiger niemand.”

“Ik ben de deur die door elke sleutel geopend kan worden. Diegene die in mijn ziel binnenkomt, komt op de uiterste grens van het universum.”

tarot 13

Vrije vertaling uit: La voie du Tarot – Jodorowsky.

Atelier de Hogepriester VRIJDAG 26 februari 2016 – van 19u tot 22u

Info: https://www.sarahtimmermans.com/ateliers/kalender/