En moest de Keizer kunnen spreken … dan zei hij:

“Ik ben de veiligheid. Ik ben de kracht zelve. Wanneer ik in jou aan het woord ben, laat ik je zien dat er geen zwakte bestaat. Zolang je me niet kent, ken je enkel onveiligheid, dan heb je de kracht niet om te doen, om je uit te drukken, om weerstand te bieden: dan ben je enkel een slachtoffer. Maar met mij stopt je angst. Je stopt met twijfelen en jezelf af te breken. Niemand kan je verplichten om dingen te doen die je niet wil doen.”

“Mijn wetten zijn die van het universum in actie. Wanneer je niet in opstand komt tegen deze wetten, zijn ze ongelooflijk vredevol. Maar wanneer je de wetten van het universum niet respecteert zijn ze ongelooflijk hard. Ik ben in staat om in jou een hartaanval teweeg te brengen, of een levercirrose, een tumor of een andere ziekte. Als je niet gehoorzaamt aan deze wetten die ik opleg, kan ik vernietigen. Ik heb het recht om te doden. Maar als je ziek bent, en ik woon in jou, dan laat ik je de pijn en de moeilijkheden doorstaan door de obstakels te doen verdwijnen. Ik ben de gezondheid verstopt in het zieke lichaam.”

“Ik ben onoverwinbaar. Ik blijf niet stilstaan in conflicten: ik ontketen de oorlog. Ik geef nooit op. Ik ben de zekerheid. Niemand kan me onttronen.”

“Ik zorg voor orde, op alle manieren. Van de zachtste manier tot de meest woeste. Wanneer ik in je leef en je ontmoet een andere Keizer, verenigen wij onze krachten. Er is geen competitie, geen gevecht tussen koningen. Ik ben een uniek archetype die in elk van jullie woont.”

“Wanneer ik mezelf manifesteer in je lichaam, ben je in balans en kan je niet struikelen. Met mij is het lichaam het centrum van het universum, ondersteund door een grote kracht die tegenover eender welke moeilijkheid kan staan. Ik ben ongelooflijk  kalm. Wanneer ik door jouw mond aan het woord ben, zijn je woorden precies en beef je niet. Alles in jezelf wordt dan rustig: je gedachten, je verlangens, je hart, je herinnering, de tijd en de ruimte.”

“Zet me in het centrum van jezelf als een onuitputbare bron en als de wortel naar je toekomst. Dan zal de angst je niet verbieden te leven of te bloeien, de onmacht en de luiheid zullen dan geen vat hebben op jou. De angst voor miserie zal je werk niet tegenwerken en je zal in staat zijn om je welzijn zelf op te bouwen. De emotionele stormen zullen je niet meer afleiden van je levenswerk, de pijn en de ziekte zullen je er niet van weerhouden om je kracht te voelen. Niets zal je concentratie verstoren.”

“Noch je verlegenheid, noch je identificatie met de rol van slachtoffer, noch je pijnen van het verleden, noch je slecht zelfbeeld zullen je tegenhouden van me te vinden, ik, de Keizer. Als een slechte opvoeding of de waarden van een schadelijk systeem in jou slechte wetten en onnodige regels hebben gedrukt … veeg ze dan weg ! Zoek je eigen regels je eigen werksysteem, de acties die bij jou passen, … vanuit de regels die ik je onthul. Ik ben er, ik verschijn en achter mij staat een heel leger – de zon, de sterren, hele sterrenstelsels. Ik bescherm je en ik spoor je aan in je kracht te gaan staan.”

“Ik ben je innerlijke strijder.”

tarot 11

Vrije vertaling uit: La voie du Tarot – Jodorowsky.

Atelier de Keizer VRIJDAG 29 januari 2016 – van 19u tot 22u

Info: https://www.sarahtimmermans.com/ateliers/kalender/