Vraag je je nog af waarom je zou moeten dagboeken ?

Om je spanningen los te laten … als geheugensteuntje … om je eigen geschiedenis  op te tekenen … om je familiaal verleden en je stamboom een plaats te geven … om jezelf advies te geven, doelen te verhelderen en beslissingen te nemen … om zelfkennis op te doen en je zelfbewustzijn te vergroten … om een eigen identiteit te vinden …  om verbinding te maken met jezelf in het midden van een chaotische dag … om je pad in het leven te vinden … om zelf de verantwoordelijkheid voor je leven op te nemen … om jezelf te voeden met vriendschap en zelf-acceptatie … om je relaties met andere te verbeteren … om je capaciteit tot intimiteit te vergroten … om je toekomstig gedrag te bepalen en te oefenen … om uit te maken voor jezelf wat belangrijk is en wat niet … om creatieve oplossingen te vinden voor problemen … om te ventileren … om een gids te hebben tijdens moeilijke momenten … om je eigen gids te worden … om klaarheid te vinden in het midden van een crisis … om je tijd te reorganiseren en te structureren … om tijd te nemen voor jezelf … om te leren houden van ‘alleen zijn’ … om je te helpen tijdens een psychotherapeutisch proces …

Dagboeken om het leven te leren vertrouwen … om het leven te vieren … om over gebeurtenissen na te denken … om moeilijke ervaringen een plaats te kunnen geven … om de tijd te nemen om over een verlies te kunnen rouwen … om een plek te vinden waar je veilig mag experimenteren … om inspiraties te verzamelen voor toekomstige projecten … om je dromen te kunnen opschrijven en eventueel te analyseren om te begrijpen wat ze je komen vertellen … een plaats waar je de essentie ervaart … om geluk weer te voelen

Dagboeken om het kind in jezelf weer te vinden en te eren … om aan zelfexpressie te doen … om nieuwe creatieve vaarigheden uit te testen en te leren … een plek om negatieve gewoontes om te draaien in positieve energie … om het ritme van het leven, de seizoenen en de dag opnieuw te voelen en ernaar te kunnen leven … om ideeën, inzichten en beslissingen te noteren en te registreren … een plaats om je intuïtie en verbeelding te ontwikkelen…

journal 05

Inspiratie: The new diary van Tristine Rainer