En moest de Keizerin kunnen spreken … dan zei zij:

“Ik ben de pure creativiteit. Ik explodeer in miljoenen vormen. Het is ik die na de winter de aarde groen kleur. Ik vul de hemel vol vogels, de oceanen vol vissen. Wanneer ik praat over creëren, dan praat ik over transformeren: ik ben het die het graantje doet uitbarsten en het kiempje doet ontstaan. Als ik kinderen begin te verwekken, kan ik een hele mensheid doen ontstaan. Het is ik die de vruchten op aarde produceer. Mijn geest rust niet: één woord, één schreeuw en ik baar een wereld. Ik ben de creatieve geest. Luister naar mij en laat me in je leven, want ik breng je heling: elk probleem, elk lijden komt van een ik dat bevroren is doordat het niet kan creëren.”

“Ik ben de activiteit, het verleiden, het plezier. Niets aan mij is lelijk. Geen devalorisatie: ik ben wat ik ben. Altijd levend. Zodra ik in een lichaam incarneer wordt dat lichaam subliem. Niemand kan aan mij weerstaan. Ik ben de spirituele en de vleselijke verleiding. Ik ben de totale verleiding. Aan mij is niets afstotelijk, belachelijk of lelijk.”

“Laat me jubelen in jou: ik ben het plezier van te zijn wie je bent, zonder vooroordelen en zonder moraal. Je bent mooi ! Lelijkheid is slechts illusie. Alles wat leeft is mooi. Ik leer je dat al je ideeën mooi zijn. Zelfs je meest verschrikkelijke gedachten, je meest criminele gedachten of je laagste gedachten. De overvloed van gedachten is toegestaan. Niets verplicht je om deze gedachten in de praktijk om te zetten.”

“Ook je gevoelens en emoties zijn prachtig. Allemaal, zonder uitzondering. Wat een mooie jaloezie ! Wat een krachtige woede ! Wat een mooi verdriet ! Blijf niet opgesloten in je burcht ! Maak van je burcht een tempel met alle ramen en deuren open: alle emoties zijn beschikbaar, zoals een regenboog van nuances.”

“Al je verlangens zijn te respecteren. Laat je lichaam doorleven met verlangens: je hele lichaam is harmonieus. Elke cel in je lichaam is een universum op zich. Het leven is een voortdurend mirakel.”

tarot 10

Vrije vertaling uit: La voie du Tarot – Jodorowsky.

Atelier de Keizerin nu VRIJDAG 18 december 2015 – van 19u tot 22u

Info: https://www.sarahtimmermans.com/ateliers/kalender/