Iedereen kan een creatief leven leiden. Iedereen heeft de creatieve stroom in zich. Of het zich nu uit in kunst, of het zich nu uit in een job die je graag doet, of het zich nu uit in een nieuwe manier van leven … de mens is op aarde gekomen om creatief bezig te zijn, om iets te creëren. (Creativiteit: Ontleend aan Latijn creātiō ‘keuze, verkiezing’, een afleiding van het werkwoord creāre (verl.deelw. creātum) ‘scheppen, voortbrengen; kiezen, benoemen’.)

Er zijn echter vier obstakels die deze creativiteit wel eens blokkeren:

  1. Teveel werk, teveel verantwoordelijkheid en zorgen kunnen je uitputten en ervoor zorgen dat we met een tekort zitten aan creatieve energie.
  2. Soms kan het moeilijk zijn om onze creatieve energie goed te benutten, te kanaliseren of te beheersen.
  3. Luiheid, uitstelgedrag en het ontbreken van zelfdiscipline kunnen ons ook afremmen.
  4. Soms kan onze motivatie of ons doel te vaag zijn om tot een echte creatie te leiden.

Herken je één van deze obstakels ? Hoe kan je ze dan overwinnen ?

1. Word nieuwsgierig.

• Het eerste dat je te doen staat is je nieuwsgierigheid voeden en doen groeien. Let op de dingen om je heen alsof je ze nog nooit eerder zag. Ga er niet vanuit dat je je omgeving helemaal kent of al helemaal zag. De Talmud zegt: “Open de ogen in je ogen.” Sta open voor de wereld om je heen.

Breek met je gewoontes. Observeer je routines en breek hiermee. Doe de dingen anders dan je ze eigenlijk zou doen. Maak er een spel van. Neem andere wegen dan je gewoon bent, eet eens iets helemaal anders, ga naar een plek waar je nog nooit geweest bent, poets je tanden ondersteboven of verander iets aan je uiterlijk. Verras iemand uit je omgeving door iets onverwachts voor hem/haar te doen.

• Duik elke dag, desnoods heel even, in je Dagboek in Woord en Beeld en geef weer wat je gedaan hebt en hoe je verrast bent geweest. Later kan je dan je pad vol verrassingen nalezen. Je leven wordt minder vluchtig als je de dingen een plaats geeft op papier. Na een tijdje zie je constanten verschijnen in de dingen die je interesseren en zie je richtingen, activiteiten, waarin je mogelijk je creativiteit kan botvieren.

• Wanneer je je aangetrokken voelt tot een bepaalde richting, een bepaalde activiteit, ga er dan even verder in voort. Het kan gaan om een idee, muziek, een techniek, een dier … Denk niet dat je uitvinder, musicus, ingenieur of dierenarts moet zijn … de hele wereld ligt aan je voeten om eruit te leren, te onderzoeken en uit te vinden, op jouw niveau.

dagboek 02

2. Zoek de erotiek in je activiteiten.

• Het gaat hier niet om seks, maar om algemeen plezier, leren houden van wat je doet en als je het lukt, houden van ALLES wat je doet. En vooral: ervan houden met al je zintuigen. Elk moment proeven en je erin wentelen zodat je het plezier zelfs fysiek gaat voelen. De belangrijkste sleutel hiervoor is met aandacht de dingen doet die je doet. Of je nu een gedicht schrijft in je dagboek of de afwas doet, hoe meer aandacht en concentratie je in één activiteit steekt, hoe meer plezier je eruit zult halen. Omgekeerd ook: hoe meer je aan iets anders denkt of er weinig moeite in steekt, hoe meer de verveling zal toeslaan.

• Breng verandering aan in je leven door kleine stapjes. Begin met je tanden perfect te poetsen elke dag. Neem er je tijd voor. En na een tijdje kies je een andere activiteit die je perfect en ‘mindful’ gaat uitvoeren. Maak het elke keer wat moeilijker, anders slaat de verveling weer toe.

• Maak een duidelijke keuze tussen wat je graag doet en wat je niet graag doet. Veel mensen negeren wat ze voelen en negeren de ‘waarom’ ze de dingen doen in het leven. Een creatief persoon leeft in contact met zijn emoties; hij/zij stapt uit de activiteit wanneer hij/zij zich verveeld en zal zich volledig investeren wanneer de situatie leuk is.

dagboek 03

3. Cultiveer het creatieve kiempje in jezelf.

• Als je eenmaal je creatieve energie gewekt hebt, moet je er alles aan doen om die te beschermen en te doen bloeien. Vreemd genoeg is één manier om dit te doen, jezelf af en toe toelaten om lui te zijn. Einstein droeg altijd dezelfde oude broek wat maakte dat hij alvast geen moeite had om zich ‘s morgens aan te kleden, hij moest er niet teveel over nadenken. Lijkt dit even contradictorisch met de strijd tegen de routines ? In dit stadium ga je je concentratie en energie echter niet meer gebruiken voor ALLE  dagdagelijkse dingen, maar wel voor het ontwikkelen van een loslaten van controle om je creativiteit de vrije loop te laten gaan. Loslaten van controle kan wanneer je helemaal in het moment hebt leren leven.

• Probeer je tijdsschema helemaal te richten naar je eigen behoeften en ritmen. Wanneer heb je echt nood aan eten, slapen en werken ? Gezond eten en slapen zijn ook belangrijk.

• Zorg ook voor momenten van stilte en niets-doen. Wees niet bang als je bepaalde momenten ‘niet weet wat doen’ of ‘niets aan het doen bent’. Constant bezig zijn, is niet bevorderlijk voor de creativiteit. Observeer je pauzes, gebruik ze om in jezelf te evalueren en vooral om spontaan nieuwe ideeën te laten komen. Vind een activiteit je hierbij kan helpen (wandelen, tuinieren, naaien, in je Dagboek in Woord en Beeld kriebelen …)

Zorg voor een goede omgeving. Het is belangrijk te leven en te werken in een ruimte waar je je goed voelt. Zoek in je huis welke ruimte je creativiteit bevordert of hoe je een ruimte zou kunnen aanpassen en inrichten zodat je je er goed in zou voelen.

dagboek 04

4. Verinnerlijk je creativiteit.

• Als je creatieve mensen observeert, dan zal je vaak zien dat het creatieve in hen bovenkomt die vaak een contradictorisch of tegengesteld karakter hebben. Een creatieve persoon is bijvoorbeeld:  extravert en verlegen tegelijk, trots en bescheiden, helderdenkend en naïef, mannelijk en vrouwelijk, sterk en fragiel, een huismus en een nomade, ordelijk en tegelijk chaotisch … Het is belangrijk om deze schommelingen in jezelf te benaderen, te begrijpen, te aanvaarden en te gebruiken. Eenmaal je ze in jezelf begrijpt, zal het makkelijker zijn om kinderen en jongeren met deze schommelingen te helpen, en ze te accepteren zoals ze zijn.

• Verhoog elke keer weer je moeilijkheidsgraad in het leven. Verwar dit niet met het bemoeilijken van je leven: met het eerste bedoelt men de interne moeilijkheidsgraad die je vanbinnen in jezelf leeft, terwijl het tweede gaat over een chaotische collage van gebeurtenissen of activiteiten om je heen (aan je buitenkant). Bij het verhogen van de moeilijkheidsgraad gaat het om de dingen met steeds meer aandacht en perfectie te doen (zoals het in de Japanse cultuur wel eens de gewoonte is). Perfectie is niet: perfect en mooi voor de buitenwereld, maar wel alles zodanig in harmonie brengen dat het voor jou als perfect aanvoelt. En hiervoor bestaat geen snel pad: enkel dagelijkse oefening – vaak over een lange periode gespreid – zorgt voor integratie.

• En tenslotte, stel het leven dat je leeft regelmatig terug in vraag. Herformuleer je doelen in je leven en sla als het moet een ander pad in …

dagboek 05