Voor wie zijn de ateliers in woord en beeld ?

Voor zij die ondersteuning zoeken bij het nemen van beslissingen of het veranderen van hun leven.

Voor mensen die het even moeilijk hebben en een rustpunt zoeken. Die door een crisis gaan en hier een ‘zin’ aan willen geven. Die door stress of ziekte nood hebben aan ontspanning of vertrouwen.

Zij die hulpmiddelen wensen te leren kennen om te gebruiken in het kader van hun job of het begeleiden van mensen.

Zij die zich op een andere manier wensen te uiten dan door het gesproken woord alleen en die creatieve technieken en/of het creatieve schrijven willen (leren) gebruiken.

Voor levens-onderzoekers, mensen die hun binnenkant en de wereld willen leren kennen en begrijpen.

Zij die persoonlijke of spirituele groei willen ervaren en die zichzelf beter willen kennen, hun intuïtie willen versterken en rust willen vinden in het nu.

Het accent ligt op het aanleren van concrete hulpmiddelen om thuis zelf aan de slag te gaan en grip te krijgen op het eigen proces.

creatief dagboek 04 bewerktcreatief dagboek 03 bewerktcreatief dagboek 05 bewerkt