Een dagboek werd vroeger vooral gebruikt voor het minutieus noteren van gebeurtenissen. Elke dag, of om de zoveel dagen, werd er chronologisch opgeschreven wat er gebeurde. Zo was het toch voor een hele poos. Zo is het nog steeds voor sommige mensen. Het helpt om je dag te ‘verteren’, om gebeurtenissen bij te houden en om een overzicht te krijgen op je leven. Herinneringen om na te lezen, ook voor diegenen die na je komen …

Eigenlijk spreek ik hier liever van een logboek. Een logboek is een boek waarin gebeurtenissen worden bijgehouden.

Oorspronkelijk was een logboek het verslag aan boord van een vaartuig waarin de metingen van het navigatiesysteem werden bijgehouden, dus de snelheidsmetingen. Later werden in het logboek alle gebeurtenissen vermeld die van enig belang waren, ook de gebeurtenissen die niet direct met de navigatie verband hielden.

Het logboek wordt ook (scheeps)journaal, dagboek of dagregister genoemd. Een logboek kan dus even goed een boek zijn waarin je de dagelijkse gebeurtenissen van je leven bijhoudt.

Hier zie je daar een goed voorbeeld van: